NIEUWS

Niet genoeg woningen voor vluchtelingen

NIJKERK – Het lukt de gemeente Nijkerk nog niet om voldoende woningen te vinden voor asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Tot juni streken 21 zogenoemde vergunninghouders neer in de gemeente. Dat hadden er volgens het Rijk twee keer zoveel moeten zijn. In de maanden april en mei droogde de instroom van vergunninghouders bovendien bijna op met slechts twee afgegeven sociale huurwoningen. Dat blijkt uit de meest recente maandcijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Kleine achterstand

Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt is sterk gestegen. Gemeenten moeten daarom ongeveer twee keer zoveel vluchtelingen huisvesten als vorig jaar. Voor de gemeente Nijkerk gaat het om 70 vergunninghouders. De gemeente had bovendien nog een kleine achterstand van vorig jaar. Onlangs trokken verschillende gemeentes en woningcorporaties in de regio Nijkerk al aan de bel over de huisvestingsopgave voor asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Verdringing op wachtlijst

De samenwerkende gemeenten vrezen dat ‘gewone’ woningzoekenden die vaak al lang op de wachtlijst staan nauwelijks meer een geschikte huurwoning kunnen vinden. De samenwerkende gemeenten en woningcorporaties willen daarom financiële ondersteuning van de provincie om te werken aan ‘innovatieve oplossingen’ voor het huisvestingsprobleem.