TIPS & TRENDS

Ondernemer? Uw verhuiskosten zijn (deels) aftrekbaar!

Wie een huis koopt, huurt of al bezit doet er goed aan om op de hoogte te zijn van verschillende fiscale regels. In deze rubriek geeft Bram Faber, fiscalist bij Schuiteman Accountants en Adviseurs in Nijkerk elke maand slimme tips waarmee meestal ook geld te besparen valt.

We krijgen nog wel eens de vraag. ‘Verhuiskosten, kan die nog aftrekken?’ Het antwoord is op die vraag is afhankelijk van het feit of u ondernemer bent of werknemer. Alleen wanneer u ondernemer bent zijn die kosten (beperkt) aftrekbaar. Zeer recent heeft de fiscale rechter deze ruimte nog wat verder opgerekt. Ik zet de regels op een rij. Wanneer u ondernemer bent en u gaat verhuizen zijn de kosten van het overbrengen van uw eigen inboedel aftrekbaar van de winst. De kosten van die verhuizing mag u nog verhogen met een vast bedrag van euro 7.750. Aan deze aftrek is wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet de verhuizing zakelijk zijn. Daarvan is in elk geval sprake als u binnen twee jaar na het verplaatsen van de onderneming door verhuizing de afstand tussen uw woning en de vestigingsplaats van uw bedrijf met 60% verkleint. Bovendien moet uw vorige woning meer dan 25 kilometer van uw onderneming verwijderd zijn. Pas geleden heeft de hoogste fiscale rechter bevestigd dat verhuiskosten zakelijk zijn als de verhuizing noodzakelijk is voor de ondernemingsuitoefening of als het belangrijkste oogmerk van de verhuizing het beperken van toekomstige ondernemingskosten is. Uitdrukkelijk is daarbij aangegeven – en dat was nieuw – dat van een verhuizing in het kader van de onderneming ook sprake kan zijn wanneer iemand een onderneming begint. Het ging in die zaak om een loods die eerst in loondienst werkte en vervolgens toetrad tot een maatschap van registerloodsen. De toetreding tot de maatschap had als consequentie dat hij diende te wonen of te verblijven binnen het werkgebied van de maatschap. Wanneer de loods bij zijn toetreden tot de maatschap direct besluit te verhuizen naar dat werkgebied heeft die verhuizing dus een zakelijk karakter en zijn de kosten van de verhuizing in ieder geval gedeeltelijk aftrekbaar. Let wel. Ik heb in deze bijdrage ingezoomd op de aftrekbaarheid van de kosten van verhuizing van inboedel van de ondernemer zelf. De kosten van verplaatsing van de onderneming zijn volledig aftrekbaar. Vragen? Wanneer u vragen heeft over deze regeling, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Mr. Bram Faber, Schuiteman Accountants & Adviseurs Nieuwstraat 9 Nijkerk Telefoon: 033 30 332 30 E-mail: bfaber@schuiteman.com