TIPS & TRENDS

Prinsjesdag: schenkingsvrijstelling eigen woning opnieuw verruimd

Op het moment dat ik deze column schrijf, is net het Belastingplan 2016 gepubliceerd. In dat plan zet het kabinet de fiscale maatregelen uiteen voor het komende jaar, of beter gezegd voor de komende jaren. In de pers wordt al gesproken over een ‘feestbegroting’. De oppositie heeft echter direct aangegeven een dergelijke begroting niet zo maar te zullen omarmen. Dat zal dus nog wel mening debat gaan opleveren. In de komende bijdragen zal ik u informeren over de nieuwe belastingplannen.

Verhoogde schenkingsvrijstelling vanaf 2017
U weet wellicht nog dat er in de periode van oktober 2013 tot en met december 2014 een verhoogde schenkingsvrijstelling gold van 100.000 euro voor de eigen woning. De achtergrond van deze regeling om door deze maatregel de bouwsector uit het slop te trekken. Deze tijdelijk regeling werd ondanks vele verzoeken niet verlengd voor 2015.


Voorgesteld wordt nu om de regeling toch weer, en dan structureel, in te voeren. In het voorstel wordt een schenking voor de eigen woning weer vrijgesteld tot 100.000 euro. De ontvanger van de schenking moet wel tussen de achttien en veertig jaar oud zijn en de vrijstelling geldt eenmalig in de relatie tussen schenker en ontvanger. De vrijstelling is van toepassing zowel binnen als buiten de familiesfeer.

Let wel op: de regeling gaat in vanaf 1 januari 2017! Tot die tijd mogen alleen ouders eenmalig  een belastingvrije schenking (2015: 52.752 euro en 2016: 53.016 euro) doen aan een eigen kind als die wordt besteed aan een eigen woning of bepaalde studie of opleiding. Eerdere schenkingen voor de eigen woning waarbij u gebruik hebt gemaakt van de schenkingsvrijstelling kunt u vanaf 2017 aanvullen tot 100.000 euro. De regeling kent geen einddatum en is bedoeld om de eigen woningschulden verder terug te brengen.

Oh ja, u vraagt zich misschien af waarom de regeling pas vanaf 2017 geldt? Staatssecretaris Wiebes is daar duidelijk over. Eerder kan hij de regeling niet betalen, zodat dit ‘feestje’ later begint.

Vragen?
Wanneer u vragen heeft over deze regeling, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Bram Faber, 033 30 332 30, bfaber@schuiteman.com

 

 

 

 

Mr. Bram Faber, Schuiteman Accountants & Adviseurs Nieuwstraat 9 Nijkerk Telefoon: 033 30 332 30 E-mail: bfaber@schuiteman.com