NIEUWS

Veel animo 70-plussers voor woonadvies

NIJKERK – In Nijkerk is er onder 70-plussers veel animo voor woonadvies. In een periode van drie maanden hebben vrijwillige adviseurs van Sigma al 45 huisbezoeken afgelegd bij deze groep. Dat blijkt volgens de gemeente Nijkerk uit een tussentijdse evaluatie van het project Woonbewust. Het project gaat door en mensen kunnen nog heel 2015 huisbezoeken aanvragen bij Sigma. Woonbewust gaat over prettig en veilig wonen, nu en bij het ouder worden. Het is een project van de gemeente, Sigma, de PCOB en de Vrouwen Adviescommissie.

Aanpassingen

Mensen die persoonlijk advies willen over de aanpassingsmogelijkheden van hun woning, kunnen bij Sigma een huisbezoek aanvragen van een adviseur. Vrijwel alle bewoners die een huisbezoek hebben gehad zijn positief. Bij 40 woningen waren aanpassingen zinvol en de helft van de mensen heeft de aanpassingen al daadwerkelijk uitgevoerd. Aanpassingen die het meest naar voren kwamen, zijn plaatsing van een wandbeugel in badkamer of toilet, een extra trapleuning, een rookmelder en het verbeteren van het hang- en sluitwerk. Daarnaast gaf een flink aantal mensen aan gebruik te willen maken van personenalarmering.

Ouderenadviseur

De helft van de mensen die een huisbezoek had aangevraagd woont in een huurwoning. De resultaten van deze huisbezoeken worden besproken met de woningcorporaties. Een aantal mensen heeft aangegeven interesse te hebben in een bezoek van een ouderenadviseur van Sigma. De ouderenadviseur kijkt samen met de bewoner of er behoefte is aan andere zaken dan woningaanpassingen. Het project Woonbewust gaat door. Het hele jaar 2015 kunnen nog huisbezoeken aangevraagd worden bij Sigma (T: 033-2474830).

Ook de website www.woonbewustnijkerk.nl blijft, met veel informatie. De initiatiefnemers voor het project Woon Bewust zijn van plan het bedrijfsleven meer te gaan betrekken bij het project. Ook komt er dit jaar weer een informatiebijeenkomst tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid (24 september-3 oktober).