TIPS & TRENDS

Woning in aanbouw: rente aftrekbaar?

Wie een huis koopt, huurt of al bezit doet er goed aan om op de hoogte te zijn van verschillende fiscale regels. In deze rubriek geeft Bram Faber, fiscalist bij Schuiteman Accountants en Adviseurs in Nijkerk elke maand slimme tips waarmee meestal ook geld te besparen valt.

Deze keer staat de vraag centraal of bij een woning in aanbouw de rente op de hypotheek voor deze woning in aftrek kan worden gebracht. Het is daarbij gelijk belangrijk om te noemen dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is als sprake is van een eigen woning in fiscale zin. Van zo’n eigen woning is alleen sprake als de woning als hoofdverblijf fungeert.

Er is echter een aantal regelingen waarbij het begrip ‘eigen woning’ wat wordt opgerekt. Wanneer u bijvoorbeeld een woning koopt die vanwege een verbouwing nog enige tijd leegstaat is vanaf de aankoop al sprake van een eigen woning mits de nieuwe woning uitsluitend is bestemd om nog in dat kalender jaar of uiterlijk in een van de drie jaar daaropvolgende kalenderjaren als hoofdverblijf te worden betrokken. Tot 2011 was de termijn twee jaar.

Hypotheekrente
De voorwaarden moeten echter goed in de gaten worden gehouden, zo blijkt een recente rechterlijke uitspraak. Wat is er aan de hand. Henk en Ingrid hebben in 2007 een boerderij gekocht. Voor de financiering hebben zij een hypotheek afgesloten. Aan deze boerderij moet echter nog wel het nodige aan werk gebeuren, zodat in de volgende jaren een ingrijpende verbouwing plaatsvindt. Tijdens de verbouwing woont het gezin in een huurwoning in een andere plaats. Drie jaar later, eind 2010, is de boerderij gereed voor bewoning en verhuist het stel naar hun nieuwe stek. In 2008 trekken Henk en Ingrid de hypotheekrente af in hun aangifte inkomstenbelasting.

Aftrekbaar?
De inspecteur weigert deze aftrek omdat de boerderij tot en met het jaar van de verhuizing naar deze boerderij niet als eigen woning (in aanbouw) is aan te merken. Henk en Ingrid laten het niet bij zitten en leggen de zaak tot twee keer toe voor aan de fiscale rechter. Echter, ook daar krijgen ze nul op het rekest. Omdat het gezin doordeweeks in de huurwoning verblijft en zij slechts de weekeinde en vakanties zitten is die huurwoning het hoofdverblijf. Omdat de boerderij in de verbouwingsjaren (waaronder 2010) bekeken niet kwalificeert als het hoofdverblijf van Henk en Ingrid, is geen sprake van een eigen woning en is de rente dus niet aftrekbaar, ook dus niet met de uitzonderingsregeling.

Vragen? Wanneer u vragen heeft over deze regeling, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Mr. Bram Faber, Schuiteman Accountants & Adviseurs
Nieuwstraat 9 Nijkerk Telefoon: 033 30 332 30 E-mail: bfaber@schuiteman.com