NIEUWS

Woonvisie focust op lage en middeninkomens

 

NIJKERK – Voldoende huurwoningen voor inwoners met een laag inkomen. Meer woningen voor middeninkomens. Voldoende mogelijkheden om (langer) zelfstandig te wonen. En aandacht voor de kwaliteit van bestaande woningen en de woonomgeving.

Dat zijn de komende jaren de speerpunten van de gemeente Nijkerk als het om wonen gaat. De speerpunten staan beschreven in de nieuwe Woonvisie 2015+. Nijkerk wil tot 2030 nog 3.000 nieuwe woningen realiseren, deels voor eigen inwoners en deels voor mensen uit de regio. Een flink deel (35%) daarvan moet bestaan uit sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. Dat zou betekenen dat in de komende vijf jaar zo’n 300 goedkope woningen op de Nijkerkse markt komen. De gemeente verwacht dat projectontwikkelaars en woningcorporaties hun verantwoordelijkheid nemen om goedkope woningen te realiseren. Er zijn vooralsnog namelijk geen plannen om de grondprijzen te verlagen zodat er goedkoper gebouwd kan worden.

Om middeninkomens (€34.000 tot €43.000) een steuntje in de rug te geven, gaat de gemeente de mogelijkheden onderzoeken om geliberaliseerde huurwoningen met een huurprijs van maximaal € 800 te realiseren. ,,Deze groep heeft het de afgelopen jaren steeds moeilijker gekregen op de woningmarkt. Door wijziging in de regelgeving komen de “middeninkomens” niet of nauwelijks voor een sociale huurwoning in aanmerking, terwijl de koopwoningenmarkt als gevolg van strengere financieringsnormen ook niet voor iedereen binnen bereik is”, staat in de Woonvisie.

De komende jaren wordt 20.000 euro geïnvesteerd in de campagne Woonbewust. Die moet oudere inwoners van Nijkerk bewustmaken van wat er nodig is om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat is noodzakelijk omdat door de veranderingen in de zorg het aantal plekken in verpleeg- en verzorgingshuizen beperkt wordt. Langer zelstandig wonen kan alleen als er in de buurt ook goede voorzieningen voor ouderen zijn, erkent de gemeente. ,,Een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren is om met elkaar uit te zoeken op welke wijze de nabijgelegen voorzieningen georganiseerd en gefinancierd kunnen worden.”

De kwaliteit van de bestaande woningen ziet de gemeente primair als de verantwoordelijk van huiseigenaren. Ook als het gaat om de woonomgeving verwacht Nijkerk meer van bewoners zelf. Zij krijgen een grotere rol bij (her)inrichting en beheer van wijken, straten en parken. De volledige Woonvisie 2015+ is te vinden op Nijkerk.eu.